Przedsiębiorca z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązany opłacać co miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z nowym rokiem zmianie uległy wysokości składek należnych do zapłaty w ZUS. Ile wynoszą składki ZUS w 2020 roku? Podpowiadamy poniżej.

Preferencyjne składki ZUS w 2020 roku

Wysokość preferencyjnych składek ZUS jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym. Podstawę składek ZUS stanowi bowiem 30% wynagrodzenia minimalnego za pracę. W 2020 roku wysokość wynagrodzenia minimalnego wynosi 2 600 zł, co oznacza, że podstawa preferencyjnych składek ZUS w 2020 roku wynosi 780 zł. 

Preferencyjne składki ZUS w 2020 roku

Rodzaj składki

Wysokość składki

Emerytalna (19,52%)

152,26 zł

Rentowa (8,00%)

62,40 zł

Chorobowa (2,45%)

19,11 zł

Wypadkowa (1,67%)

13,03 zł

SUMA

246,80 zł

Suma preferencyjnych składek ZUS włącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w roku 2019 wynosiła 213,57 zł, co oznacza, że wysokość składek ZUS wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 33,23 zł.

Standardowe składki ZUS w 2020 roku

Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek mają obowiązek opłacać składki ZUS od podstawy wymiaru składek wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż jest to minimalna podstawa składek ZUS i przedsiębiorca ma możliwość zadeklarowania wyższej podstawy. 

W 2020 roku przeciętne prognozowane wynagrodzenie równe jest kwocie 5227 zł, co oznacza, że minimalna podstawa składek ZUS wynosi 3136,20 zł.

Standardowe składki ZUS w 2020 roku

Rodzaj składki

Wysokość składki

Emerytalna (19,52%)

612,19 zł

Rentowa (8,00%)

250,90 zł

Chorobowa (2,45%)

76,84 zł

Wypadkowa (1,67%)

52,37 zł

Fundusz Pracy (2,45%)

76,84 zł

SUMA

1069,14 zł

W stosunku do roku ubiegłego wysokość składek ZUS wraz z ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składką na Fundusz Pracy wzrosła o 94,49 zł.

Ważne!
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku wynosi 362,34 zł.