Każda firma ma obowiązek zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wszelkie pojazdy należące do firmy. Można jednak skorzystać z dodatkowej oferty ubezpieczeniowej i zadbać o spokojny sen. Co może być objęte ubezpieczeniem? Niemalże wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce posiadają specjalne oferty skierowane tylko i wyłącznie do małych i średnich firm. Nieobowiązkowym ubezpieczeniem mogą być objęte:
 • mienie przyjęte od osób trzecich do sprzedaży komisowej
 • gotówka
 • wyposażenie
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
 • nakłady inwestycyjne
 • obiekty budowlane, to jest budynki i budowle
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu realizacji zlecenia czy sprzedaży
 • środki obrotowe
 • maszyny i urządzenia, które są środkami trwałymi
 • mienie prywatne pracowników
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
Rodzaje ubezpieczeń firmowych
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności albo posiadania mienia
 • ubezpieczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
Powszechni też, oferowana jest dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, obejmująca koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, wraz z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku. [Odbiorcom ubezpieczenia udostępniane są|Klienci zyskują też wszelkiego rodzaju udogadniania w postaci infolinii HR, infolinii prawnej, pomocy PC, pomocy Assistance lub chociażby infolinii PC-IT. Zobacz też:
kalkulator wypłat