Franczyza to rodzaj umowy, na mocy której właściciel firmy prowadzi działalność w ramach istniejącej, zorganizowanej sieci sprzedaży lub świadczenia usług. Przeczytaj, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa franczyzy! Na czym polega zobowiązanie płynące z umowy franczyzy? Polega na tym, że firma - franczyzobiorca - działa na własną odpowiedzialność i ryzyko, ale pod szyldem drugiej - franczyzodawcy, która udziela licencji na markę oraz przekazuje wiedzę na temat prowadzenia danego biznesu. Obowiązkiem franczyzobiorcy jest respektowanie wspólnych zasad prowadzenia firmy oraz płacenia opłat franczyzowych. Umowa franczyzy - co powinna zawierać? Początek umowy franczyzy powinien określać:
 • stan faktyczny,
 • intencje stron transakcji,
 • idee i wartości, które określają współpracę między partnerami, a także
 • definicje podstawowych pojęć w celu uniknięcia nieporozumień w przyszłości.
Po pierwszej części powinien nastąpić opis etapów współpracy. Przykładowy podział może zawierać:
 1. postanowienia dotyczące zawarcia umowy franczyzy,
 2. postanowienia regulujące przyczyny i sposoby rozwiązania umowy franczyzy,
 3. postanowienia i obowiązki stron związane z obowiązywaniem umowy franczyzy,
Umowa franczyzy - czego nie może zabraknąć? Sporządzając umowę franczyzy, należy pamiętać o spisaniu informacji dotyczących:
 • wytycznych przystąpienia do systemu oraz jej struktury,
 • okresu obowiązywania umowy,
 • terenu działania franczyzobiorcy,
 • praw i obowiązków stron,
 • problemu ochrony znaków towarowych i oznaczeń sieci,
 • zagadnień związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • działalności konkurencyjnej i opłat licencyjnych czy marketingowych,
 • sytuacji związanych z promocją i reklamą,
 • uprawnień franczyzodawcy do kontroli.
Na końcu umowy franczyzy zwykle pojawiają się postanowienia, które wskazują na akty prawne mające zastosowanie w sprawach nieuregulowanych umową.