Transportation fleet in beigeUmowa sprzedaży samochodu często nazywana jest potocznie umową kupna-sprzedaży. Podpisując ją sprzedawca auta  zobowiązuje się przenieść własność i wydać samochód kupującemu, zaś kupujący jest zobligowany do odebrania go i zapłacenia kwoty wynikającej w umowy. Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży jest konieczne, gdy sprzedaży dokonuje osoba fizyczna. Mimo, że Kodeks Cywilny nie określa formy sporządzenia umowy sprzedaży powinna ona mieć zachowaną formę pisemną.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Po pierwsze - dane sprzedawcy oraz kupującego

Sprzedawcą samochodu nie musi być bezpośrednio jego właściciel, może nim być jego pełnomocnik. Warunkiem jest jednak posiadanie i przedstawienie pełnomocnictwa udzielonego  przez właściciela samochodu.

Niezbędne dane identyfikacyjne stron umowy to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • NIP i PESEL (choć nie są to dane obowiązkowe to warto je zawrzeć w umowie).

Po drugie - określenie przedmiotu sprzedaży

W umowie sprzedaży powinien znaleźć się dokładny opis sprzedawanego samochodu. Niezbędne informacje to:
 • marka,
 • model,
 • rok produkcji,
 • numer VIN (nadwozia),
 • numer rejestracyjny,
 • numer silnika,
 • aktualny przebieg,
 • kolor,
 • pojemność silnika.

Po trzecie - cena samochodu

W umowie zawiera się kwotę, za jaką sprzedawany  jest samochód. Powinna ona być podana w formie wartościowej i słownej.

Po czwarte - data podpisania umowy

Ma ona wpływ na termin rejestracji oraz jest związana z ubezpieczeniem samochodu.

Po piąte - dodatkowe uwagi

W miejscu tym należy umieścić informację o uszkodzeniach lub brakach w samochodzie, który jest przedmiotem umowy. W tej części wskazywane są też dodatkowe elementy znajdujące się na wyposażeniu auta, jak, np. bagażnik dachowy.

Po szóste - podpisy stron

Aby umowa była ważna niezbędny jest podpis obu stron transakcji, które wyrażają zgodę na warunki w niej zawarte.

Umowa sprzedaży powinna być zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Podczas sprzedaży sprzedawca przekazuje nabywcy dokumenty pojazdu, czyli dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz dowód zawarcia i potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia OC.