Spółka cywilna jest formą działalności gospodarczej, która bazuje na prowadzeniu firmy razem ze wspólnikami. Spółkę cywilną mogą zarejestrować tak samo osoby fizyczne, jak i funkcjonujące wcześniej podmioty gospodarcze. Powinno się nie zapominać, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają razem każdy wspólnik spółki swoim majątkiem. Powinno się zatem liczyć się z wspólną odpowiedzialnością karną za działania wspólnika. Spółkę cywilną otwiera się poprzez podpisanie odpowiedniej umowy między wspólnikami. Treść tej umowy kontroluje Kodeks cywilny. Po zawarciu umowy każdy wspólnik osobno musi zarejestrować spółkę w urzędzie gminy. Wspólników obowiązują przepisy rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji otworzenia spółki cywilnej, trzeba nie zapominać o wyznaczeniu wartości wkładów własnych. Wkłady własne powinny być o mniej więcej równej wysokości. Wkładem własnym może być na przykład: finanse, własność prywatna, prawa do rzeczy ruchomych albo prawa do nieruchomości, usługi, czy praca na rzecz spółki. Zadaniem każdego wspólnika spółki cywilnej jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.