Przed przejściem do zrealizowania własnych planów biznesowych,należy odwiedzić kilka urzędów by wypełnić niezbędne formalności. Jak to należy zrobić? Aby prowadzić własne przedsiębiorstwo, należy zgłosić jej powstanie w urzędzie gminy, bądź urzędzie miasta. Dokonuje się tego przez wypełnienie formularza edg-1. Powoduje to, iż firma wpisana zostaje do Ewidencji Działalności Gospodarczej i od tego czasu już istnieje. Cena wpisu to 100 złotych. Sam wpis w Ewidencji niestety nie wystarczy. Firmie trzeba nadać jeszcze odpowiedni numer statystyczny REGON. Konieczny do tego jest formularz RG-1. Należy w nim wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Musi się on zgadzać z deklarowanym rodzajem, zgłoszonym w Urzędzie Miasta/Gminy. Przydzielenie numeru REGON jest bezpłatne i jest ustalane w terminie do dwóch tygodni od czasu zgłoszenia działalności wniosku w urzędzie statystycznym, właściwym co do miejsca zameldowania. Aby firma mogła w pełni funkcjonować, trzeba również przypisać do niej indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). W tym celu wypełnia się w urzędzie skarbowym, odpowiednim w stosunku do miejsca meldunku, formularz NIP-1. W przypadku działalności jednoosobowej, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby fizycznej stanie się jednocześnie NIP-em nowo powstałego przedsiębiorstwa. Co innego w odniesieniu do działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego, gdzie fiskus przydziela zupełnie nowy numer. Wypada posiadać wiedzę, że osoba, która rozpoczyna prowadzenie swojej firmy podlega też obowiązkowym ubezpieczeniom:
  • zdrowotnym
  • rentowym
  • emerytalnym
  • na Fundusz Pracy
  • wypadkowym
Z tej racji, wymagana jest zarejestrowanie płatnika składek w ZUS. Musi to nastąpić niepóźniej niż siedem dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zobacz też:
> Lista obecności