Każdy przedsiębiorca, prowadzący własną działalność, zobowiązana jest uiszczać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ubezpieczeniowe. To samo zobowiązanie dotyczy wszystkich rolników, posiadających firmę, z tym że swoje składki ubezpieczeniowe muszą oni odprowadzać do KRUS-u. Ile kosztuje ubezpieczenie państwowe?

Ubezpieczenie społeczne rolników, prowadzących dodatkowo przedsiębiorstwo
Składki ubezpieczeniowe rolników, prowadzących oprócz tego przedsiębiorstwo, uzależnione są od ilości posiadanych gruntów rolnych. W 2011 r. kształtują się one następująco:

 • powyżej 100 ha do 150 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 312,00 PLN
 • do 50 ha podstawowa składka miesięczna wynosi 142,00 PLN
 • powyżej 150 ha do 300 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 396,00 PLN
 • powyżej 50 ha do 100 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 227,00 PLN
 • powyżej 300 ha miesięczna składka podstawowa wynosi 481,00 PLN
Ujednolicona jest z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz macierzyńskie, która dla wszystkich rolników, prowadzących dodatkowo przedsiębiorstwo, wynosi 36,00 PLN.

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących firmę i nie będących rolnikami
Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w 2011 r. wynoszą kolejno:

 • minimalna składka na FP wynosi 49,38 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 120,92 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 49,38 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 393,41 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 33,66 złotych
Ulgi dla nowych przedsiębiorców sprawiają, iż składki w 2011 r. wynoszą kolejno:
 • 24,95 złotych na ubezpieczenie rentowe
 • 10,19 złotych na ubezpieczenie chorobowe
 • 6,94 złotych na ubezpieczenie wypadkowe
 • 81,16złotych na ubezpieczenie emerytalne