Gotówki właściciel firmy nie powinien szukać tylko w instytucjach finansowych, gdyż także programy unijne i urzędy pracy dają wsparcie finansowe dla firm. Co należy zatem zrobić, by uzyskać dotacje?

Dotacje unijne pomocą dla firm

Miejscem gdzie można za darmo dostać pieniądze dla firmy są również punkty dysponujące funduszami Unii Europejskiej. Jeżeli tylko ma się mocne argumenty i dobrze opracowany biznes plan lub też strategię rozwoju firmy, można liczyć nawet na kilkudziesięciotysięczne wsparcie. Wystarczy jedynie zgłosić się do odpowiedniego programu. Co istotne, instytucje unijne oferują wszystkim ubiegającym się o dotacje, szkolenia z zakresu sprawnego zarządzania firmą , jak również doradzają w sprawach podatkowych, finansowych i prawnych. Jednym słowem mówiąc, uczą jak dobrze prowadzić swoją działalność, a to dobre wskazówki na przyszłość . Informacje o bieżących programach UE znaleźć można na internecie albo w lokalnej prasie informacyjnej. Funkcjonuje też dużo punktów doradczych, udzielających precyzyjne informacje na temat programów.

Powiatowy Urząd Pracy wspiera firmy

Pieniądze dla firmy można dostać na założenie własnej działalności, pokrycie kosztów związanych z doradztwem prawnym i podatkowym, kupno sprzętu biurowego, stworzenie nowego stanowiska pracy , a także na promocję firmy w Internecie. Wystarczy jedynie złożyć wniosek o wsparcie finansowe, a gdy zostanie on przyjęty do realizacji, można już swobodnie dysponować gotówką przeznaczoną na uwzględniony w podaniu cel.Trzeba jednak utrzymać działalność gospodarczą przez wskazany przez urząd pracy czas. Dokument zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do wsparcia finansowego znaleźć można na stronie internetowej urzędu pracy w zakładce “dofinansowanie” lub “wsparcie dla firm”.