Gdy w firmie nastąpił wypadek przy pracy, należy pamiętać o stosownych postępowaniach z nim związanych. Przede wszystkim, zatrudniony ma obowiązek bezzwłocznie poinformować przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Zawiadomienie powinno zostać dostarczone w wersji pisemnej. Wówczas zobowiązaniem chlebodawcy jest zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy pracownikowi poszkodowanemu i dokonać czynności koniecznych, żeby takie zdarzenie wydarzyło się jeszcze raz w przyszłości. Wszelkie prace i maszyny muszą zostać zatrzymane do czasu zadecydowaniu inspektora pracy o podjęcia na nowo prac i wprawieniu w ruch od nowa maszyn. Gdy mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, ciężkim albo zbiorowym, nieodzowne jest poinformowanie inspektora pracy i prokuratora. Po zawiadomieniu inspektora i prokuratora, pracodawca musi stworzyć zespół powypadkowy. Zespół ten w okresie 2 tygodni od daty wypadku musi sporządzić dokumentację powypadkową, czyli protokół określający okoliczności wypadku i jego przyczyny. Protokół musi zostać dostarczony do zatwierdzenia członkom rodziny poszkodowanego i zostać potwierdzony poprzez pracodawcę w terminie 5 dni od daty stworzenia protokołu. Każdy wypadek przy pracy powinien zostać wpisany do rejestru wypadków, który jest prowadzony koniecznie w każdym zakładzie pracy. Zobacz też:
dofinansowanie z pfron