Państwowa Inspekcja Pracy może przejrzeć wszystkich pracodawców pod względem legalności i poprawności zatrudniania pracobiorców. Zazwyczaj inspektorzy nie informują o swojej wizycie, a ich pobyt w kontrolowanym podmiocie gospodarczym może zakończyć się w sądzie.

W myśl art. 13 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r., weryfikacji mają się spodziewać zatrudniający oraz przedsiębiorcy nie będący pracodawcami, dla których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, jak też przez osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę oferowania tej pracy.

PIP został utworzony do kurateli i kontroli podporządkowywania się przepisom dotyczącym prawa pracy, głównie przepisów i zasad BHP i zgodnego z prawem zatrudnienia pracobiorców . Aby realizować swoje obowiązki (zgodnie z art. 24 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy) rewidenci mają prawo przeprowadzić czynności kontrolne bez ostrzerzenia, w każdej chwili bez względu na porę dnia .