Wyspecjalizowane biura informacji przyjmują i archiwizują wszystkie dane, dotyczące klientów banków, sektora publicznego , jak również sektora prywatnego. Na wniosek wnioskodawcy, udostępniają także informacje o zaległościach przedsiębiorców i konsumentów. W jaki sposób funkcjonują takie infrastruktury?

Nadrzędnym celem biur informacji o kliencie jest tworzenie rejestru historii kredytowej dłużników. W Polsce jest kilka wyspecjalizowanych biur informacji, do których zaliczyć można BIG, BIK oraz BIK4Company.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., w skrócie BIG gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o długach Przedsiębiorców i konsumentów. Działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 50, poz.424), która zastępuje ustawę z 14 lutego 2003 roku. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce ma dostęp do baz: BIK , a także ZBP. Posiada tez własny Rejestr Dłużników. Dzięki tym zasobom oferuje właścicielom firm narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów , a także wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych wierzytelności.

Biuro Informacji Kredytowej Dla Firm

Produkty BIK4Company wykorzystywane są w szerokim zakresie, jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji zarówno kredytowych w sektorze bankowym, jak i biznesowych w sektorze przedsiębiorstw. Dlatego właśnie, głównie wykorzystywany jest przez:

  • instytucje finansowe
  • instytucje samorządowe
  • podmioty gospodarcze
  • instytucje rządowe
Informacje znajdujące się w BIK4Company oparte są na wskaźnikach finansowych, określających sytuację finansową podmiotów gospodarczych takich jak: rentowność, zadłużenie, zyskowność, sprawność działania, płynność.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK jest infrastrukturalnym przedsiębiorstwem, działającym na rzecz instytucji ponoszących ryzyko finansowe, banków, instytucji finansowych poza bankowych oraz ich klientów. Pełni funkcję integratora informacji o należnościach, a także innych danych, pochodzących z dostępnych zbiorów prywatnych i publicznych. Sojusznikami BIK w oczywisty sposób są banki oraz Związek Banków Polskich, a współpraca rozwijana jest także z innymi podmiotami sektora finansowego, organizacjami konsumenckimi, organizacjami samorządowymi , a także organami administracji państwowej.