Lista płac to rodzaj dokumentu księgowego, stosowany w rachunkowości i potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, wraz ze wszystkimi należnymi składkami płaconymi zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. W jaki sposób zatem należycie ją sporządzić? Lista płac jest również podstawą dla prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej i dokumentów ubezpieczeniowych, służy również poprawnemu zaksięgowaniu płac. Tworzona jest z reguły co miesiąc, bo tak powszechnie rozlicza się wypłaty wynagrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, lista płac dla poszczególnych pracowników musi zawierać:
 • informacje o wysokości odprowadzonych składek ubezpieczeniowych w danym miesiącu
 • nr stron
 • informacje o przyznanych premiach dla pracownika
 • informacje o przyznanych prowizjach dla pracownika
 • informacje o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu przez pracownika
 • informacje o wysokości podstawy wymiaru o odliczania składek i podatku
 • informacje o wynagrodzeniu netto i brutto za dany miesiąc
 • nazwę pracodawcy
 • miesiąc, którego dotyczy
 • podpisy osoby sporządzającej i akceptującej
 • informacje o wysokości odprowadzonej zaliczki na pit w danym miesiącu
 • wykaz przepracowanych godzin nadliczbowych przez pracownika
 • dane pracownika, t.j. imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres
 • informacje o zwolnieniach chorobowych za dany miesiąc zgłoszonych przez pracownika
 • informacje o przyznanych nagrodach dla pracownika
 • oznaczenie albo nazwę listy płac
 • datę wystawienia
Jeśli zakład zatrudnia dużą liczbę osób, zazwyczaj „lista płac” przedstawia dane zbiorcze o ilości odprowadzonych składek, wysokości wypłat pracowniczych, o wysokości uiszczonej zaliczki do urzędu skarbowego, natomiast dane, które dotyczą poszczególnych pracowników umieszczane są na indywidualnych 'kartach przychodów'.
Katalog Stron Limey.pl