Biznestobiznes,w skrócie B2B, (ang. Business to Business) to określenie relacji występujących pomiędzy firmami a partnerami, dystrybutorami, dostawcami, pośrednikami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług. W zakres relacji biznesowych wchodzi:

 • przygotowanie ofert
 • płatności
 • marketing
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • księgowość
 • analizę ekonomiczną
 • szukanie nowych ofert
 • doradztwo prawno-biznesowe
 • realizację transakcji
 • potwierdzania zamówień
 • HR
 • prowadzenie kalendarza spotkań
 • zarządzanie jakością
 • przygotowanie zamówień
 • prowadzenie dokumentacji
[Warto|Trzeba także zauważyć, że łańcuch ten może być znacznie dłuższy. W skład relacji business to business może bowiem wejść też planowanie, obsługa kontraktów, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, sprzedaż, prognozowanie, serwis, realizacja umów itp.

Internetowy biznes
Rozwijający się model relacji B2B rozgościł się na stałe w Internecie. To tam przedsiębiorcy poszukują potencjalnych partnerów biznesowych. Także i tam występują rozbudowane narzędzia procesowe B2B. Główne struktury rynków elektronicznych, funkcjonujących w internetowym handlu Business to Business to:

 • Rynki horyzontalne
 • Rynki wertykalne

Można również wyróżnić 2 główne sposoby realizacji zakupów w handlu usług B2B:

 • Model przetargowo - aukcyjny – służy do jednorazowego zakupu towarów lub negocjowania warunków kontraktów, obejmujących zakupy powtarzalne. W tym modelu, transakcje kupna/sprzedaży odbywają się na zasadzie aukcji, to jest wyboru najkorzystniejszej oferty spośród przedstawionych przez oferentów. Aukcja odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez oferentów w celu ich uatrakcyjnienia.
 • eProcurement – oznacza organizację procesu zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe, dające efektywną współpracę pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Swoim zakresem funkcjonalnym eProcurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po rozliczenie płatności. Można używać go w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.