Leasing operacyjny oraz kredyt bankowy są współcześnie dwiema najpopularniejszymi modelem finansowania kupienia samochodów przez osoby wykonujące działalność gospodarczą. Trzeba poznać zalety i słabości tych modeli, głównie dla przedsiębiorców dopiero co otwierających działalność gospodarczą. Bank, przed udzieleniem kredytu, sprawdzi zdolność kredytową firmy, która chcę wziąć kredyt. Przeważnie tak jest, że niechętnie przyznaje się kredyt tym podmiotom, które na rynku istnieją krócej niż dwa lata. Poza tym niskie zyski dyskwalifikują biznesmena podczas ubiegania się o kredyt bankowy. Mimo barier formalnych, kredyt bankowy posiada też szereg zalet. Przede wszystkim, podmiot gospodarczy biorąc samochód na kredyt, automatycznie zostaje właścicielem samochodu. Poprzez to ma prawo skorzystać z całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług. Jeśli chodzi o leasing, banki nie sprawdzają zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego tak drobiazgowo, jak w sytuacji kredytu bankowego. Poza tym mogą udzielić kredytu leasingowego właścicielom działalności gospodarczej, niezależnie od czasu wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Korzystając z leasingu przedsiębiorca, nie jest zobowiązany do rejestracji pojazdu, a także nie musi kłopotać się z jego ubezpieczeniem.