Faktury VAT jako podstawowy typ dokumentu w handlu Faktura VAT jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów podczas realizacji różnego rodzaju transakcji . Wystawia się ją do siedmiu dni od dnia zrealizowanej transakcji. W momencie gdy przedsiębiorca świadczy usługi nieprzerwanie, dzień wystawienia faktury mija do siódmego dnia od zakończenia miesiąca, po zrealizowaniu zlecenia. Faktura VAT jest powszechnym dokumentem w obrocie gospodarczym, a jej budowę i reguły jej wystawiania określa ministerstwo finansów.

Faktura VAT-marża

Faktura VAT-marża generalnie różni się od pozostałych faktur. Jest stosowana w obrocie artykułami używanymi oraz w usługach turystycznych. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, marża stanowi różnicę między kwotą należności, jaką musi uregulować kontrahent usługi lub produktu, a ceną, jaką zapłacił zbywca zakupując je od innych partnerów (np.: ubezpieczenie, wyżywienie, transport, zakwaterowanie). Faktura VAT-marża w porównaniu do zwykłej faktury VAT została uproszczona.

Zaliczkowa faktura VAT

Faktura zaliczkowa to dokument potwierdzający wpływ zaliczki w całości, lub jej części, przed wydaniem towaru lub realizacją usługi. W momencie gdy sprzedawca towaru lub usługi dostał najpierw przedpłatę, ratę, zadatek, zaliczkę, jest on zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej do siedmiu dni od daty wpływu przekazanej sumy pieniężnej, lecz nie później niż do końca miesiąca, w którym tę kwotę otrzymał.