Umowa przedwstępna polega na zobowiązaniu stron do nawiązania w przyszłości stosunku pracy, w przypadku gdy pracodawca nie wywiąże się z zobowiązania wówczas powinien się liczyć z koniecznością zapłaty odszkodowania. 

Umowa przedwstępna powinna zawierać: 

  • rodzaj umowy,

  • rodzaj pracy,

  • miejsce wykonywania pracy,

  • wymiar czasu pracy,

  • wynagrodzenie pracownika.

Nie ma obowiązku, aby ten rodzaj umowy zawierał termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednak, aby określić taki termin, należy sporządzić odpowiednie oświadczenia. Jeżeli taki termin nie zostanie wyznaczony, nie można zażądać odszkodowania.

Pracodawca odmawia zatrudnienia mimo wcześniejszego sporządzenia umowy przedwstępnej

Były pracownik ma prawo do odszkodowania za straty poniesione w związku z zapewnieniem strony o zawarciu stosunku pracy w określonym terminie. Podwładny nie może zażądać odszkodowania wyższego niż kwota 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które do tej pory otrzymywał. Pracownik ponadto ma prawo do skierowania sprawy na drogę sądową.

Pracownik odmawia zawarcia stosunku pracy mimo wcześniejszego sporządzenia umowy przedwstępnej

Jeśli to pracownik nie chce nawiązać z pracodawcą stosunku pracy, pracodawca również ma prawo żądać od niego odszkodowania, ale nie może wymagać podpisania umowy o pracę. Podpisując umowę przedwstępną, strony mogą same ustalić i zawrzeć w umowie zapis o karze umownej w razie uchylenia się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna - kiedy warto?

  • gdy ze względu na występowanie różnego rodzaju przeszkód nie jest możliwe natychmiastowe zawarcie umowy o pracę
  • gdy pracownik zatrudniony w jednej firmie otrzymuje propozycję zatrudnienia na lepszych warunkach w innym przedsiębiorstwie. W takim przypadku podpisanie umowy przedwstępnej jest dla pracownika zabezpieczeniem na wypadek, gdyby firma proponująca nowe zatrudnienie wycofała się ze wcześniejszej obietnicy.