Prawo do urlopu wypoczynkowego posiada każdy pracownik zatrudniony w oparciu o stosunek pracy. W zależności od stażu pracy urlop wypoczynkowy może być udzielony w wymiarze 20 dni dla pracowników, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat lub 26 dni, dla pracowników, których staż pracy wynosi ponad 10 lat. Kogo dotyczy urlop proporcjonalny? Urlop proporcjonalny określa się w stosunku do pracownika, który nie przepracuje wszystkich miesięcy kalendarzowych u pracodawcy lub do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego, niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą. Urlop nalicza się proporcjonalnie również dla pracowników powracających do pracy w danym roku kalendarzowym po trwającym co najmniej 1 miesiąc:
  • urlopie bezpłatnym;
  • urlopie wychowawczym;
  • okresie odbywania służby wojskowej, a także przeszkolenia wojskowego lub ćwiczeń wojskowych;
  • tymczasowym aresztowaniu;
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Jeżeli po naliczeniu urlopu pracownik będzie nieobecny na skutek jednego z powodów wymienionych wyżej, to urlop proporcjonalny należy pomniejszyć, chyba, że zostanie wykorzystany w wyższym wymiarze przed wystąpieniem nieobecności. Jak ustalić urlop proporcjonalny? Ustalając urlop proporcjonalny należy pamiętać o wymiarze urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi w danym roku. Urlop proporcjonalny ustala się obniżając wymiar urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, przy czym należy pamiętać, że niepełny przepracowany miesiąc należy zaokrąglić w górę. Przykład 1 Pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni rozpoczął pracę w nowej firmie 25 maja 2018 roku. Poprzedni stosunek pracy zakończył 17 maja 2018 roku. Były pracodawca naliczył mu urlop do maja w wysokości 11 dni, w związku z czym urlop proporcjonalny należy wyliczyć od czerwca. 26 dni/12 miesięcy * 7 miesięcy = 15,17 dnia W tej sytuacji nie należy zaokrąglać obliczonego wymiaru w górę, gdyż pracownik posiada wymiar urlopu w wysokości 26 dni z czego 11 zostało już wykorzystane więc można udzielić mu jeszcze 15 dni urlopu. Warto wiedzieć, że w przypadku pierwszej pracy nie stosuje się zasady urlopu proporcjonalnego ponieważ pracownik nabywa urlop z każdym przepracowanym miesiącem i nie ma określonej liczby dni do wykorzystania na początku zatrudnienia. Przykład 2 Pracownik zatrudniony w firmie od 1.01.2017 r., posiadający mniej niż 10 lat stażu pracy zdecydował się na zakończenie współpracy po wygaśnięciu umowy o pracę z dniem 23.03.2018 r. Urlop proporcjonalny należy wyliczyć za okres od stycznia do marca 2018 roku. 20 dni/ 12 miesięcy * 3 miesięcy = 5 dni Pracownikowi w związku z przepracowaniem trzech miesięcy w 2018 roku od stycznia do marca u danego pracodawcy przysługuje 5 dni urlopu.