Opłacanie składek wiąże się z obowiązkiem wypełniania i wysyłania do ZUS-u deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która wskazuje za kogo i w jakim wymiarze były opłacane składki. Deklaracje składane do ZUS-u dzielą się na:
  • zgłoszeniowe - zazwyczaj powinno się je składać na początku otwarcia działalności gospodarczej oraz w momencie zatrudnienia nowego pracownika;
  • rozliczeniowe - przedsiębiorca składa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Deklaracja rozliczeniowa - z czego się składa?

Deklaracja rozliczeniowa składa się z formularza głównego DRA oraz załączników. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć do ZUS-u jedynie deklarację DRA, natomiast jeśli zatrudnia pracowników zobowiązany jest dodatkowo złożyć trzy załączniki. Załączniki to raporty imienne, które przedsiębiorca powinien złożyć za siebie, jak i za wszystkich pracowników. W ich skład wchodzą :
  • ZUS RCA - informuje o wysokości odprowadzanych składek oraz wypłaconych świadczeniach z tytułu ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, dotyczy ubezpieczonych podlegających pod pełne ubezpieczenia społeczne;  
  • ZUS RZA - wykazuje należne składki, gdy ubezpieczony podlega jedynie pod ubezpieczenie zdrowotne;
  • ZUS RSA - informuje o przerwach w opłacaniu składek i wypłaconych świadczeniach.

Deklaracja ZUS DRA - kiedy należy ją składać?

Przedsiębiorcy, którzy opłacają minimalne składki i nie zatrudniają żadnych pracowników są zwolnieni z comiesięcznej wysyłki deklaracji ZUS DRA. Wystarczy, że złożą deklarację za pierwszy pełny miesiąc. Przyjmuje się, że w kolejnych miesiącach zobowiązanie nie ulegnie zmianie i podatnik co miesiąc opłaca te same składki. Przedsiębiorca jest zobowiązany wysłać deklarację rozliczeniową w momencie zmiany podstawy wymiaru składek. W przypadku zmiany wysokości opłacanych składek na przykład związanych z chorobą, przedsiębiorca powinien złożyć deklarację za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.

Termin składania deklaracji ZUS DRA

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników powinien do 15-tego każdego miesiąca wysłać deklarację rozliczeniową wraz z raportami imiennymi oraz opłacić wszystkie składki. Osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników na wywiązanie się z obowiązku mają czas do 10-tego następnego miesiąca, a jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze do 5-tego następnego miesiąca. Zaległe składki ulegną przedawnieniu w terminie wynoszącym 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.