Obserwowanie ewoluujących ustaw i zawiłości podatkowych, nie dla każdego przedsiębiorcy są oczywistymi i łatwymi do przyswojenia elementami wiedzy z zakresu podatków. Można jednak oszczędzić wielu godzin pracy poświęconej żmudnym rozliczeniom, a własne obowiązki przekazać specjaliście, zajmującemu się doradztwem podatkowym..

Doradca podatkowy zajmuje się takimi rzeczami jak: porady dotyczące skonkretyzowanych sytuacji podatkowych, prowadzenie dokumentacji podatkowej, dokonywanie rozliczeń podatkowych, porady w zakresie aktów prawnych, rozwiązywanie problemów związanych z podatkami, jak też bieżącymi konsultacjami i poradami pojawiającymi się podczas prowadzenia firmy albo zakładania działalności gospodarczej.

Wśród licznych zagadnień, jakie może obejmować doradztwo podatkowe można zaliczyć takie elementy, jak: podatki międzynarodowe, podatek VAT, ryzyko podatkowe, podatek dochodowy, umowy i podatki w zakresie zatrudniania obcokrajowców czy zatrudniania za granicą, obliczanie składek i ewentualnych ulg w przypadku różnych form opodatkowania firmy, analizowanie oraz opracowywanie różnego rodzaju umów, akcyza, postępowania sądowe, a także podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, ceny transferowe, cła.

Wybitny doradca podatkowy jest specjalistą z dziedziny podatków i prawa podatkowego. Jego wiedza powinna bazować nie tylko na teoretycznej wiedzy zdobytej na uczelni wyższej, ale także na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Ponadto, doradca musi być zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków i chcieć ciągle rozszerzać swoją wiedzę , gdyż samodoskonalenie się jest istotnym elementem ciągle zmieniającego się prawa podatkowego.