Nowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej, który zaczął funkcjonować wraz z początkiem nowego roku, zobowiązuje wszystkich lekarzy i prawników, świadczących prywatne usługi, do posiadania tego urządzenia. Jednakże nie tylko lekarze i prawnicy będą musieli zaopatrzyć się w ten sprzęt. Kogo jeszcze dotyczy nowelizacja? Ogólna zasada obowiązywania kasy fiskalnej dotyczy firm dokonujących sprzedaży towary lub usługi na rzecz:
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  • rolników ryczałtowych
Kto jeszcze musi mieć kasę fiskalną? Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), z dotychczasowego grona podmiotów zwolnionych kasy fiskalnej, wyklucza branżę szewską i sprzątającą. Także wszyscy ci, którzy używają karty podatkowej, obecnie zmuszeni są ewidencjonować swoją sprzedaż za pomocą kas fiskalnych. Natomiast, od maja tego roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczył będzie też prawników i lekarzy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach każdej prywatnej praktyki lekarskiej oraz w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z powinności tej będą jednak zwolnieni adwokaci i radcowie prawni, świadczący usługi na rzecz innych firm. Wyjątki Zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w dalszym ciągu obejmuje:
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł.
  • działalności gospodarczych korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
Zobacz też:
kalkulator wynagrodzenia netto