W strukturze aparatu skarbowego mieści się kontrola skarbowa. Aparat kontroli skarbowej, tak samo jak aparat poboru podatków, dzielimy na kilka powiązanych ze sobą organów administracyjnych. Urzędy kontroli skarbowej wykonują właściwe czynności kontrolne. Mieszczą się na obszarze każdego województwa w Polsce. Dowodzą nimi dyrektorzy wskazanych urzędów kontroli skarbowej. Mają oni za zadanie organizować funkcjonowania urzędu, ustalać rozkład planowy kontroli i upoważniać inspektorów do organizowania kontroli. Nie mają jednak prawa do ingerencji w czasie czynności kontrolnych. Dyrektor urzędu jest powoływany, poprzez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, przez Ministra Finansów. Istnieje też możliwość, że będzie on jednocześnie inspektorem kontroli skarbowej. Inspektorzy skarbowi są samodzielnymi i niezależnymi instytucjami kontroli skarbowej. Do ich szablonowych obowiązków należy wszczynanie postępowania kontrolnego na podstawie potwierdzenia podpisanego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz pisemnego zawiadomienia. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest instytucją wyższego stopnia w stosunku do do inspektorów. Jego zadaniem jest wyznaczanie zadania kontroli skarbowej i organizowanie systemu informacji. Siedziba jego urzędowania zlokalizowana jest w Ministerstwie Finansów. Pod niego podlegają wszystkie mniejsze organy kontrolne. Zobacz też:
kalkulator wynagrodzeń