Untitled-1Podstawowym obciążeniem dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, są podatki, dochodowy i VAT, oraz składki ubezpieczeniowe. Ile kosztuje prowadzenie firmy w Polsce? Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pogodzić się z koniecznością odprowadzania składek i podatków na rzecz państwowych instytucji. Głównymi poborcami pieniędzy przedsiębiorców są: urząd skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urząd skarbowy Do urzędu skarbowego odprowadzać należy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). - podatek VAT Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:
 • import towarów
 • odpłatna dostawa towarów i płatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
- podatek dochodowy Opodatkowaniu podaniem dochodowym podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, kapitałowych i akcyjnych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma także obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku do dnia 20 każdego miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Do ZUS-u odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Wynoszą one kolejno:
 • ubezpieczenia rentowe - 8,00 procent podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45 procent podstawy wymiaru
 • Fundusz Pracy - 2,45procent podstawy wymiaru
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10 procent podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 procent do 3,33procent podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52 procent podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9,00 procent podstawy wymiaru