Wymóg posiadania kasy fiskalnej dotyczy działalności gospodarczych, które prowadzą sprzedaż towarów albo usług na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Tyczy się to to też lekarzy i prawników, świadczących prywatne usługi. Od tej reguły występuje jednak parę wyjątków. Obowiązek ten precyzuje ustawa o VAT. Kasę rejestrującą muszą mieć przedsiębiorcy, dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz:
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
  • rolników ryczałtowych
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
Kasa fiskalna dla lekarzy i prawników Od maja 2011 roku wymóg ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczyć ma również prawników i lekarzy. W myśl nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach każdej prywatnej praktyki lekarskiej oraz w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z obowiązku tego będą jednakże zwolnieni adwokaci i radcowie prawni, świadczący usługi na rzecz innych firm. Kogo prawo zwalnia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej? Prawo przewiduje szereg zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Nadrzędnym kryterium zwolnień jest suma obrotów osiągniętych przez przedsiębiorców w danym roku podatkowym. I tak, z nakazu posiadania kasy fiskalnej zwolnione są:
  • firmy, w których ponad 70 procent przychodów pochodzi np. z działalności: detektywistycznej, kurierskiej, ochroniarskiej
  • działalności gospodarcze, korzystające z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
  • nowo powstałe działalności gospodarcze, u których kwota obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł.
  • działalności gospodarcze, w których kwota obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.
  • branży szewskich i sprzątających, jeżeli nie są zatrudniani pracownicy
Zobacz też:
kalkulator umowa o pracę