Kilometrówka to potocznie mówiąc, ewidencja przebiegu pojazdu, którą przeprowadza się poprzez liczenie iloczynu sumy rzeczywiście przejechanych kilometrów na potrzeby prowadzonej działalności i przelicznika za 1 km przebiegu pojazdu. Jeżeli przedsiębiorca w wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuje więcej niż tylko jeden pojazd, nie stanowiącego środka trwałego, wtedy ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu osobno dla każdego pojazdu. Ewidencjonowanie jest obowiązkowe również w przypadku pojazdów używanych w ramach podpisania umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i leasingu. Wyjątek stanowią jedynie pojazdy osobowe użytkowane na podstawie leasingu finansowego. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, koszty ponoszone z powodu używania samochodu na potrzeby właściciela przedsiębiorstwa nie są kosztem uzyskania przychodu. Nie można zapominać, że ewidencjonowanie przebiegu pojazdu nie stanowi dowodu potwierdzającego poniesienie wydatku. Wyznacza wyłącznie limit wydatków, jakie mogą być uważane za koszty. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa chciałby określić wysokość kilometrówki, może zrobić to za pomocą kalkulatora udostępnionego w sieci. Błyskawicznie i bezproblemowo wyliczy on wartość kilometrówki na podstawie podanych kilometrów i stawek ustawowych.