W sytuacji, kiedy przedsiębiorcy są dla siebie jednocześnie sprzedawcami i nabywcami dochodzi do transakcji obustronnej. Przy takiej transakcji opłacalne jest skorzystanie z kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Czym jest kompensata wzajemnych należności i zobowiązań?

Kompensata wzajemnych zobowiązań to bezgotówkowe rozliczenie, które nie jest, ani barterem ani zapłatą. Z tego względu nie można jej umieszczać na fakturach jako formę płatności. Takie rozliczenie jest możliwe jedynie w przypadku zobowiązań dwustronnych, jednocześnie będąc dla siebie wierzycielem i dłużnikiem.

Rodzaje kompensat należności i zobowiązań handlowych

Przedsiębiorcy mają dwie możliwości:
  1. Umowna kompensata wzajemnych zobowiązań,
  2. Ustawowa kompensata wzajemnych zobowiązań.
Dowiedz się więcej na temat kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań.