Przedsiębiorca zdecydował się na zakup samochodu osobowego w ramach umowy leasingu finansowego. W związku z czym to przedsiębiorca czyli tzw. leasingobiorca jest zobligowany do amortyzowania przedmiotu leasingu. Wartość początkową będzie stanowić wartość z pierwszej faktury. Ponieważ przedmiotem umowy jest nowy samochód osobowy, to będzie on amortyzowany wg metody liniowej, stawką 20% w skali roku, a co za tym idzie samochód zostanie w pełni zamortyzowany w ciągu 5 lat. W systemie wfirma pierwszorzędnie należy wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych wg schematu: EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH>> DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Kosztem uzyskania przychodu będzie część odsetkowa raty leasingowej, która będzie księgowana wg schematu: WYDATKI>> WYDATKI>> DODAJ >>FAKTURA BEZ VAT. Co istotne w przypadku użytkowania samochodu osobowego w ramach leasingu finansowego wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu są księgowane bezpośrednio w koszty bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Przy czym nadal będzie tu obowiązywać obostrzenie dotyczące zasad odliczenia VAT (50% lub 100%) uzależnione od przeznaczenia pojazdu. Jeżeli samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych wówczas możliwe będzie tylko 50% odliczenia. Jeżeli natomiast będzie ono wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej wówczas przedsiębiorca będzie mógł odliczyć pełny VAT prowadząc przy tym kilometrówkę dla celów VAT, zgłaszając samochód do US na druku VAT-26 oraz wprowadzając regulamin użytkowania.