Mobilne technologie w biznesie upraszczają zarządzanie firmą, maksymalizują zyski poprzez minimalizowanie kosztów i ulepszają jakość świadczonych usług. Reformują one nieodwracalnie sposób prowadzenia biznesu i komunikowania się wszelkich działalności funkcjonujących na rynku. Do mobilnych technologii w biznesie zaliczamy: bluetooth, mobilne aplikacje www, software as a service, mobilne widżety, platform independent, GPS, komórkowy dostęp szerokopasmowy, ekrany dotykowe oraz uniwersalne systemy bezpieczeństwa. Rozwój techniczny powoduje, że przestają istnieć bariery. Można przenieść nawet ogromny biznes do Internetu. Aplikacje on-line zmniejszają wydatki funkcjonowania podmiotu gospodarczego, podnoszą jakość oferowanych usług i polepszają szereg relacji pomiędzy firmą a pracownikami. Dla mikroprzedsiębiorstw są szansą na karierę w biznesie, bo sprawiają, że biznesem można zarządzać z każdego miejsca na świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Postęp technologiczny w tej sferze powinien skutkować pojawieniem się wielu nowych i bardzo bezpiecznych aplikacji, ulepszających pracę przedsiębiorstwa.