I know the solutionNowoczesne systemy informatyczne wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem, usprawniają pracę nad projektami oraz skracają czas osiągnięcia przez firmę sukcesu. Kiedy warto je wprowadzić? Nowoczesne aplikacje biznesowe skracają czas dążenia do sukcesu. Jednak, brak doświadczenia czy zły dobór rozwiązania do potrzeb firmy mogą doprowadzić do sytuacji, w której znaczne nakłady finansowe mogą zostać zmarnotrawione. Aplikacje biznesowe, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem mają zatem rację bytu, gdy:
  • realizują zadania niemożliwe do wykonania bez ich pomocy (np. zarządzanie w wielkimi liczbami zamówień, trudnymi do skoordynowania)
  • realizują zadania możliwe do wykonania bez ich pomocy, lecz taniej i szybciej (np. prowadzenie rozliczeń finansowych)
Aplikacje biznesowe są takimi samymi inwestycjami strategicznymi jak nowa linia produkcyjna czy flota samochodów dostawczych. Taka inwestycja wprowadza nową jakość w przedsiębiorstwie, stwarza warunki do rozwoju i go wspomaga, a zarazem musi na siebie zarobić i przynieść zysk. Tutaj warto zwrócić uwagę na zdarzające się nieporozumienia, związanie z szacowaniem „wartości dodanej”, która czasami jest trudna do obliczenia bezpośrednio (np. korzyści z wdrożenia systemu zarządzania magazynem mogą zostać zniwelowane przez błędy organizacyjne, będące poza systemem). Zapobiegają temu przegląd i optymalizacja procesów biznesowych. W tym sensie „nowoczesne oprogramowanie” przynosi dodatkowe korzyści w postaci lepszego funkcjonowania całej firmy i, wspomnianego wcześniej, bardziej zdyscyplinowanego prowadzenia biznesu.