Właściciele firm zobligowani są do płacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego, ze względu na przynależność, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do którego zatem oddziału powinno się odprowadzić składki?

Oddziałem ZUS właściwym do uiszczania należnych składek ubezpieczeniowych, zarówno za właściciela firmy, jak i pracowników, jest placówka terytorialnie przyporządkowana siedzibie firmy. W Polsce występują 43 oddziały, wraz ze swoimi placówkami terenowymi. Główne siedziby państwowego ubezpieczyciela zlokalizowane są w:

 • Łodzi
 • Pile
 • Siedlcach
 • Sosnowcu
 • Gdańsku
 • Jaśle
 • Elblągu
 • Szczecinie
 • Zielonej Górze
 • Warszawie
 • Rzeszowie
 • Ostrowie Wielkopolskim
 • Tomaszowie Mazowieckim
 • Zabrzu
 • Koszalinie
 • Tarnowie
 • Radomiu
 • Toruniu
 • Nowym Sączu
 • Płocku
 • Legnicy
 • Białymstoku
 • Opolu
 • Biłgoraju
 • Częstochowie
 • Bydgoszczy
 • Chorzowie
 • Lublinie
 • Gorzowie Wielkopolskim
 • Kielcach
 • Wrocławiu
 • Warszawie
 • Rybniku
 • Warszawie
 • Poznaniu
 • Olsztynie
 • Chrzanowie
 • Słupsku
 • Bielsku-Białej
 • Wałbrzychu
 • Krakowie

Kiedy odprowadza się składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Właściciele działalności gospodarczych zobowiązani są do odprowadzenia składki ZUS do 10 dnia każdego miesiąca - jeżeli uiszczają składki tylko za siebie. Z kolei, do 15 dnia każdego miesiąca właściciel firmy musi opłacić składki również za inne osoby, to jest pracowników albo zleceniobiorców. Jeśli 10 albo 15 dzień miesiąca wypada w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to termin płatności wypada następnego dnia roboczego, po dniu wolnym.

Zapłata składek do ZUS-u musi być dokonana przelewem bankowym, w banku, na poczcie albo przez Internet. Należy pamiętać, iż data opłacenia przelewu to data wyjścia pieniędzy z konta płatnika, a nie data złożenia przelewu. Jeśli płatnik uiszcza opłatę za ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie , wówczas spóźnienie nie powoduje konieczności naliczania odsetek, jeśli natomiast jest to ubezpieczenie obowiązkowe , wówczas ubezpieczyciel naliczy odsetki (nie będą one jednakże pobrane, gdy będą mniejsze niż 6,60 zł). Warto także pamiętać, iż od każdej, dodatkowo prowadzonej firmy, istnieje obowiązek odprowadzania dodatkowej składki zdrowotnej, tak wiec prowadząc dwie działalności gospodarcze, płacić należy dwie składki zdrowotne.