Do niedawna płatnicy składek mogli dochodzić zwrotu nadpłaconych składek bez ściśle określonego terminu. Nowe przepisy natomiast określają czas 10 lat na dochodzenie składek nadpłaconych. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobligowany do informowania płatnika o fakcie powstania nadpłaty, bez względu na jej wysokość. Termin przedawnienia rozpoczyna się od otrzymania przez płatnika informacji o nadwyżce lub w dniu złożenia wniosku w celu ich zwrotu. Po okresie 10 lat nastąpi przedawnienie. Zgodnie z nowelizacją ustawy płatnik ma również możliwość złożenia w czasie okresu przedawnienia wniosku o zaliczenie nadpłaconych składek na przyszłe zobowiązania. Po nowelizacji ustawy bieg czasu przedawnienia można zawiesić w kilku określonych okolicznościach. Szczególnie dotyczy to sytuacji wydania decyzji dotyczącej niezależnie opłaconych składek, lub decyzji, stwierdzającej brak obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych. Tak samo jest w przypadku, gdy wydanie decyzji zależy od ustalenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub w razie śmierci płatnika. Gdy płatnik zmarł, przedawnienie ulega zawieszeniu od chwili uprawomocnienia się testamentu, nie później natomiast niż dwa lata od momentu jego śmierci. Zobacz też:
Ubezpieczenia społeczne Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Przypomnienie