Sposobów odzyskiwania należności jest dużo. Trzeba jednak skorzystać z tej metody, która da najskuteczniejsze oraz najszybsze efekty egzekucyjne. Odzyskiwanie należności nie jest przyjemnym doświadczeniem i to zarówno dla wierzyciela, jak i samego dłużnika. Jednak w brew pozorom, windykacja może być czymś, co nie powoduje niepotrzebnych napięć i stresów na linii wierzyciel - dłużnik. Pod warunkiem, że każda ze stron będzie znała zasady prowadzenia windykacji. Windykacja jest to, prostymi słowy mówiąc, dochodzenie należnych wierzytelności, przy pomocy środków i metod dozwolonych przez mocodawcę. Odzyskiwanie długów można rozróżnić dwa sposoby windykacji, czyli windykację twardą oraz miękką. Windykacja miękka Windykacja miękka, inaczej nazywana polubowną, jest używana wobec dłużników, których dług nie jest duży i powstał niedawno. Sposobów windykacji miękkiej jest dużo. Do najpowszechniejszych należy wezwania telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty albo chociażby groźba wpisania do BIG. W przypadku licznego grona osób, taki rodzaj windykacji pomaga - nie chcąc mieć kłopotów, regulują swoje długi i proces odzyskiwania długów jest zakończony. Windykacja twarda Windykacja twarda dysponuje szeregiem sankcji prawnych. Firmy prowadzące postępowanie windykacyjne, kierują sprawę do sądu uzyskują tytuł egzekucyjny i zgłaszają się do komornika. Niejednokrotnie zdarza się też, że oprócz sprawy sądowej o zapłatę, dłużnik jest narażony na innego rodzaju sprawy sądowe, karne i cywilne. Jednak, zanim to nastąpi, firmy windykacyjne stosują początkowe metody windykacyjne, to jest wizyty :
  • wywiadu gospodarczego
  • windykatorów terenowych
  • wywiadu detektywistycznego
Warto wspomnieć, że windykacja twarda jest z reguły stosowana tylko wobec tak zwanych trudnych dłużników. Polecamy: Katalog stron Katalogin.pl
kalkulator netto