systemW prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju programy, usprawniające zarządzanie firmą. Od prostych aplikacji do fakturowania, poprzez programy do księgowania, a na narzędziach typu workflow skończywszy. Dlaczego są tak ważne w przedsiębiorczości? Aplikacje do prowadzenia firmy|biznesowe] przyspieszają proces zarządczy, wspomagają pracę biurową] oraz minimalizują wydatki związane z utrzymaniem firmy. Można je podzielić na 4 podstawowe grupy, programy do księgowania, CRM, programy do kadr i płac, programy do fakturowania. CRM CRM jest aplikacją do zarządzania relacjami z kontrahentami. Oprogramowanie zawiera rozbudowane bazy danych rozszerzone o funkcjonalności, które pozwalają na pozycjonowanie kontaktów zarówno pod względem hierarchii, jak i wypłacalności. Ponadto, pozwalają na:
  • tworzenie historii kontaktów z kontrahentem
  • tworzenie zestawień płatności
  • zestawienie historii przekazanych dokumentów, ułożonych chronologicznie
  • analizę obrotów z danym kontrahentem
  • wprowadzenie danych kontrahentów
  • tworzenie historii wydatków
  • tworzenie historii sprzedaży wraz z informacją o zaległościach w płaceniu faktur
  • planowane wydarzeń związanych z kontrahentem
Aplokacaje do księgowania To alternatywne rozwiązanie dla nie tanich biur księgowych. Skierowane są do małych i średnich firm, a do ich obsługi nie jest wymagana znajomość przepisów prawa podatkowego. Występują dwa rodzaje aplikacji księgowych, instalowane na komputerze oraz dostępne na stronach internetowych typu Software as a Service. Programy kadrowo-płacowe To programy umożliwiające tworzenie i prowadzenie dokumentów kadrowych w firmie. Za ich pomocą naliczane są wypłaty, obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz tworzone są listy płac, ustalana jest wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego, karty wynagrodzeń oraz kartoteki osobowe. Programy do fakturowania To jedne z najprostszych programów, wspomagających pracę w biurze. Za ich pomocą tworzone i archiwizowane są wszystkie faktury, rachunki oraz dokumenty sprzedażowe.