Działalność produkcyjna może przynieść, nawet początkującym działalnością gospodarczym, duże zyski. Na czym polega produkcja?

Produkcja to czynność, która ma na celu otrzymanie określonych dóbr, nazywanych produktami lub wyrobami, które mają pokryć zapotrzebowanie społeczne. Produkcją wyrobów nazywa się z kolei czynność, polegającą na wydobywaniu surowców mineralnych lub przetwarzaniu surowców i materiałów na gotowe wyroby. Wyróżnia się kilka form, typów, rodzajów i odmian produkcji. Jednakże na rynku przedsiębiorczości, na szczególną uwagę zasługują jedynie 3, produkcja przemysłowa, produkcja rzemieślnicza i produkcja chałupnicza.

Produkcja przemysłowa
Nadrzędnym działaniem firmy przemysłowej jest proces produkcji. W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi na materiały i surowce, wytwarzają produkty, sprzedawane na rynku. Przedsiębiorstwa produkcyjne różnicują się na:

  • przedsiębiorstwa wydobywcze
  • przedsiębiorstwa obróbkowe
  • przedsiębiorstwa przetwórcze
  • przedsiębiorstwa montażowe

Produkcja rzemieślnicza
Działalność produkcyjna rzemieślnicza polega na produkowaniu, w swoim własnym imieniu i na swój koszt nowych dóbr. Cechą rozpoznawczą rzemiosła jest mała skala i rozmiar, ograniczający się zazwyczaj do produkcji prowadzonych przy własnym gospodarstwie domowym. Dominującą w polskim rzemiośle jest branża:

  • drzewna
  • spożywcza
  • elektrotechniczna i elektroniczna
  • metalowa
  • tekstylna oraz odzieżowa
  • budowlana oraz produkcji materiałów budowlanych