Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą dokonaną transakcję powinien udokumentować w odpowiedni sposób. Jednym z podstawowych dokumentów, który potwierdza transakcję pomiędzy dwoma stronami jest faktura, która powinna być wystawiona zgodnie z ustawą o VAT. W dzisiejszych czasach podstawowym narzędziem, które ułatwia pracę przedsiębiorcy jest program do fakturowania. Co powinien zawierać odpowiedni program? Na co zwracać uwagę? Odwiedź w artykule!

Program do fakturowania - co powinien zawierać?

Program do fakturowania, powinien przede wszystkim zapewniać przedsiębiorcy wygodę i bezpieczeństwo. Ważne jest, aby program do fakturowania był zgodny z aktualnymi przepisami prawa podatkowego, bez względu na to jakie zmiany zostały wprowadzone w danym czasie.
Dodatkowymi zaletami jakie powinien posiadać dobry program do fakturowania jest:

  • mobilność,
  • intuicyjność,
  • łatwość obsługi,
  • kompleksowość,
  • wsparcie ekspertów,

Ponadto, ważną cechą jest aby program zapewniał użytkownikom ochronę danych osobowych, nie tylko pod kątem RODO. Odpowiedni program do fakturowania, powinien usprawniać pracę przedsiębiorców poprzez tworzenie katalogów towarów i usług, weryfikowanie kontrahentów, jak również poprzez automatyczne pobieranie danych kontrahentów oraz księgowanie faktur w odpowiednich ewidencjach księgowych. Dobry program do fakturowania pozwala przedsiębiorcom na wystawiania faktur różnego rodzaju oraz w różnych językach.

Program do fakturowania - omówienie funkcjonalności

Katalog towarów i usług

Tworzenie katalogów i usług, umożliwia użytkownikom w prosty sposób wystawienie dokumentu sprzedaży. Przedsiębiorca za każdym razem, nie musi wprowadzać dokładnych danych towaru, wystarczy że wpiszę nazwę produktu, a system automatycznie uzupełni wartość netto, stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto, zgodnie z danymi utworzonymi w katalogu. Utworzony katalog towarów i usług pozwala na kontrolowanie stanów magazynowych, przez co przedsiębiorca w prosty sposób może ustalić, które produkty należy zamówić.

Dane kontrahentów

Pobieranie danych kontrahentów, jest jednym z udogodnień jakie powinien zawierać dobry program do fakturowania. W momencie wystawiania faktur, wystarczy że przedsiębiorca wprowadzi numer NIP, a pozostałe dane kontrahenta zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS i uzupełnione w odpowiednich pozycjach. Pobrane dane, zostają również zapisane w bazie kontrahentów, przez co każdorazowo nie trzeba wprowadzać ręcznie pełnych danych klienta podczas wystawiania faktury sprzedaży.

Weryfikacja kontrahentów

Jedną z ważnych funkcjonalności jakie powinien posiadać dobry program do fakturowania jest weryfikacja kontrahentów w bazie Ministerstwa Finansów jak również w VIES. Integracja programu z bazą Ministerstwa Finansów, zapewni przedsiębiorcy bezpieczeństwo wystawiania faktur sprzedaży jak również rozliczanie podatku VAT poprzez weryfikację, czy dany kontrahent ma status czynnego czy zwolnionego podatnika VAT.

Automatyczne księgowanie faktur

Dobry program księgowy umożliwia, również opcję automatycznego księgowania faktur sprzedaży, dzięki czemu wystawione faktury zostaną ujęte w odpowiednich ewidencjach księgowych zgodnie. Dzięki temu, że system jest dostosowany do obowiązujących przepisów podatkowych, faktury zostaną ujęte zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego.

Dodatkowe funkcje programu do fakturowania w systemie wFirma.pl

Powyżej wymienione funkcje, to jedne z podstawowych rzeczy jakie powinny znaleźć się w profesjonalnym programie do fakturowania. Jednak korzystając z odpowiedniego programu do fakturowania w systemie wFirma.pl można przekonać się, że istnieją dodatkowe opcje, które zyskuje użytkownik systemu.

Użytkownik systemu, ma możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedaży m.in faktury VAT/bez VAT, faktury pro forma czy zaliczkowej w 7 różnych językach, jak również w walucie obcej. Ponadto, wystawione faktury sprzedaży, można wysłać bezpośrednio z systemu do kontrahenta w formie wiadomości e-mail.

Jedną dodatkowych funkcjonalności systemu jest aplikacja mobilna MOJO umożliwiająca wystawienie faktury faktury i jej wysyłkę do klienta z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu, co w dzisiejszych czasach jest dużym usprawnieniem dla przedsiębiorcy.

Dodatkową opcją jest również wysyłka do klienta, wiadomości przypominającej o opłacie w formie e-mail bądź za pośrednictwem SMS-a.

Tak więc, program do fakturowania online powinien przede wszystkim usprawnić pracę przedsiębiorcy oraz zapewnić, aby faktury sprzedaży były wystawione zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.