Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż drogą elektroniczną, mają obowiązek stworzenia regulaminu, który określa normy i zasady funkcjonowania sklepu. Najważniejsze zagadnienia, jakie powinien on zawierać, wynikają z regulacji prawnych. Jak napisać regulamin sklepu internetowego i na co należy zwrócić uwagę przy jego tworzeniu? Przeczytasz o tym w poniższym artykule.

Dlaczego sklep internetowy musi mieć regulamin?

Poprzez stworzenie regulaminu sklepu online ustalane są najważniejsze zasady, którymi przedsiębiorca musi się kierować, prowadząc swój biznes. Jest to informacyjne zabezpieczenie dla klientów, ale również dla przedsiębiorców. W ten sposób sprzedający może uniknąć bezpodstawnych roszczeń, a ponadto ma na co powołać się w przypadku sporów.

Obowiązek posiadania regulaminu dla sklepu internetowego jest zapisany w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ten sposób sprzedawca wywiązuje się m.in. z powinności podania warunków umowy oraz odstąpienia. Dobrze napisany, zrozumiały i wyczerpujący regulamin sklepu internetowego zapewnia odpowiednie dostosowanie do wymogów prawnych, a ponadto budzi zaufanie w stosunku do witryny.

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego możemy napisać sami według darmowych wzorów dostępnych w internecie. Przy tym należy jednak pamiętać, że taki dokument powinien być sporządzony bardzo rzetelnie, z uwzględnieniem wymogów zawartych we wspomnianej ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale też ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawie o prawach konsumentów oraz Kodeksie cywilnym.

Sporządzenie takiego regulaminu możemy również zlecić firmie specjalizującej się w ich tworzeniu lub prawnikom zajmującym się prawem handlowym. Takie rozwiązanie, w przypadku osób, które nie dysponują fachową wiedzą, daje większą gwarancję, że ustalenia w nim zawarte będą adekwatne do wymogów prawnych. Jeśli chcemy mieć absolutną pewność, że żadna kwestia nie zostanie pominięta, warto zainwestować w rozwiązanie „szyte na miarę”. Wiele firm oferuje tworzenie indywidualnych regulaminów, które objęte są gwarancją zgodności z przepisami.

Regulamin sklepu internetowego – co musi zawierać?

Przepisy pozostawiają przedsiębiorcom stosunkowo dużą dowolność w sporządzaniu regulaminu, niemniej jednak istnieją określone punkty, które taki tekst powinien zawierać. W ogólnym rozumieniu powinien to być zbiór zasad, które regulują sposób dokonywania transakcji. Powinien on jednak zawierać m.in. informacje o:

  • najważniejszych cechach świadczenia i przedmiocie świadczenia,
  • sposobach porozumiewania się z klientami,
  • danych identyfikujących podmiotu sprzedającego,
  • danych kontaktowych podmiotu sprzedającego,
  • adresie, pod który klient może składać reklamacje (jeśli jest inny, niż adres siedziby firmy),
  • łącznej cenie świadczenia wraz z podatkami i kosztami transportu lub sposobie obliczania kosztów, lub obowiązku ich uiszczenia – w przypadku gdy nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie ceny,
  • kosztach kontaktu ze sprzedającym (gdy są wyższe niż zwykłe korzystanie z danego środka komunikacji),
  • sposobie i terminie zapłaty,
  • terminie i sposobie rozpatrywania reklamacji.

Pełna lista wymogów, które musi zawierać regulamin sklepu internetowego, zawiera art. 12. ustęp 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.