Według prawa cywilnego, przedsiębiorca mający długi może zwolnić się z przymusu spłaty długu po upływie terminu przedawnienia. Okres, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to termin 10 lat , obowiązujących od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Natomiast, ze względu na różne rodzaje należności finansowych, termin przedawnienia niektórych zobowiązań został ustawowo skrócony do 3 lat, 2 lat lub nawet do jednego roku. 3 letni czas przedawnienia zobowiązań obowiązuje w stosunku do długów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu nieopłaconej lub nieoddanej kaucji oraz z tytułu nieopłaconej, albo nieoddanej zaliczki oraz przedpłaty. To samo dotyczy wystawcy weksla własnego. Dwuletni okres przedawnienia zobowiązań obowiązuje dla biznesmenów z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę, czy z tytułu odsetek za rozliczenie nie na czas faktury. Jeżeli chodzi o zawartą umowę o dzieło, to przedawnienie też następuje w okresie 2 lat. Roczny termin przedawnienia zobowiązań stosuje się z tytułu umowy przewozu osób lub mienia oraz z tytułu podpisania umowy przedwstępnej. To dłużnik jest zobligowany uargumentować przed sądem, że czas przedawnienia minął. Żeby nie mieć trudności z zadłużonymi, najlepiej jest pozyskać dane ich dotyczące od Biura Informacji Gospodarczej lub pobrać usługi sprofilowanych firm. Firmy te oferują raporty dotyczące rzetelności płatniczej osób fizycznych za atrakcyjną cenę.