Kodeks dobrych praktyk cywilnych został pozytywnie zaopiniowany przez premiera Donalda Tuska. Obowiązuje on już w większości krajów Unii Europejskiej. Kodeks dobrych praktyk cywilnych ma na celu kontrolowanie wszystkich procesów obecnych na rynku rolno-spożywczym. Zasady jego istnienia polegają na dogodnym modelowaniu cen. W sytuacji, gdy zmniejszy się wartość produktów spożywczych, zmniejszy się też cena detaliczna żywności i odwrotnie. Kodeks dobrych praktyk cywilnych może zostać także miejscem zbioru danych dotyczących wartości produktów rolnych. Umożliwi to kontrahentom porównanie nałożonych przez sieci handlowe marży. Przyczyną zamierzenia wprowadzenia w Polsce Kodeksu dobrych praktyk cywilnych było nielojalne nałożenie przez sieci handlowe nadplanowych należności finansowych dla dostawców żywności. Były to na przykład należności związane z wprowadzeniem towaru do sprzedaży bądź związane z miejscem na półce sklepowej. Aktualnie projekt został przesłany do oceny sieciom handlowym. Do chwili jego wdrożenia, kontrolą cen żywności zajmuje się Komisja Europejska w Brukseli.