Ekspansja i rozwój Internetu nieustannie kreują nowatorskie trendy e-marketingowe. Nie wystarczy już tylko zwykła reklama skromnie wpleciona w treść. Liczą się innowacyjne rozwiązania, na długo zapadające w pamięć odbiorcom. Pojęcie marketingu internetowego oznacza używanie sieci w celach reklamowych, zwiększających sprzedaż dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama 'pay per click', reklama interaktywna, optymalizacja stron, product marketing, buzz marketing, blog marketing i blogowanie. Pay per click - zapłać za kliknięcie Jest rodzajem reklamy internetowej, w której istotną role odgrywa płatność za kliknięcie w link lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Zleceniodawca reklamy, płaci za każda osobę, która za pomocą banera przejdzie do strony produktu. Reklama banerowa Polega na wykorzystaniu elementów graficznych, na przykład gifów, obrazków, animacji, flashy, haseł do przekierowania na inna stronę www reklamodawcy, zdjęć. Reklama banerowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin marketingu internetowego, a zarazem najciekawszą formą reklamy internetowej. Umożliwia ogromne możliwości twórcze jej aranżerom. Ponadto, banery mogą być umieszczone w różnych częściach strony www, przy czym te które najbardziej rzucają się w oczy, są najefektywniejsze. E-mail marketing Marketing mailowy wykorzystuje skrzynkę e-mailową jako podstawowe narzędzie komunikacji. Do istotnych zadań e-mailingu zaliczyć można tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy lub organizacji, budowę lojalności konsumenckiej, jak też sprzedaż. Natomiast najpopularniejszymi jego narzędziami są: dzienniki elektroniczne, biuletyny wewnętrzne, newslettery firmowe oraz reklamy w wiadomościach e-mail. Zobacz też:
Okresy nieskładkowe