Jeśli przedsiębiorca wypłaca właściwie ryczałt za auto, ma prawo zwolnić ten przychód ze składek na ZUS. Jest możliwość wypłacania ryczałtu także w sytuacji odbywania podróży służbowej na obszarze jednej miejscowości, a również za jazdy na obszarze różnych miejscowości, które leżą na obszarze jednej gminy. Warunkiem jest, żeby maksymalna stawka ryczałtu, uzależniona od liczby zamieszkałych osób konkretnej gminy, nie była wyższa niż stawki wyznaczone przez przepisy. Nie można zapominać, że rozliczenie w ramach przejazdów lokalnych może nastąpić tylko w sytuacji poruszania się w ramach obszaru opisanego w zawartej umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy. Jeśli pracownik ma zamiar używać własnego auta, chlebodawca musi spisać oddzielnie umowę od umowy o pracę. Umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące właściwości auta, którego pracownik będzie używać do podróży służbowych. W sytuacji utraty prawa jazdy przez zatrudnionego, a temu zatrudnionemu był wypłacany ryczałt za jazdy i musi on korzystać ze środków transportu miejskiego, chlebodawca jest zobligowany pokryć koszty jego przejazdów.
Katalog SEO