Podpisanie umowy o pracę nie zawsze wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy, ponieważ można nawiązać stosunek pracy w terminie innym niż samo podpisanie umowy. W związku z tym powstaje pytanie, czy można wypowiedzieć umowę przed faktycznym rozpoczęciem wykonywania pracy? Czy stosunek pracy może obowiązywać od dnia wolnego od pracy?

Stosunek pracy

Kiedy następuje stosunek pracy? Jaki ma związek z umową o pracę? Stosunkiem pracy nazywamy więź prawną, łączącą pracodawcę i pracownika. Jednak powstanie tej więzi nie jest automatyczną konsekwencją zawarcia umowy o pracę.

Elementarnym warunkiem zaistnienia stosunku pracy jest podjęcie pracy mającej cechy zatrudnienia pracowniczego. Jednak stosunek pracy nie musi powstawać w momencie podpisania umowy o pracę. Nie ma znaczenia również to czy pracownik wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy. Powstanie tej więzi prawnej następuje w dniu, który widnieje w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy lub w dniu podpisania umowy o pracę, jeżeli umowa nie przewiduje dnia rozpoczęcia pracy. Dzień ustawowo wolny
Zdarza się, że w celu zachowania ciągłości zatrudnienia, pracodawcy proponują podpisanie nowej umowy o pracę w dzień ustawowo wolny po to, aby pomiędzy zawartymi umowami nie wystąpił nawet dzień przerwy. Kodeks pracy nie zabrania zawarcia umowy w dni ustawowo wolne, dlatego też stosunek pracy może być nawiązany od dnia, który jest dniem wolnym od pracy. Ciągłość zatrudnienia istotnie wpływa na ustalenie podstawy wynagrodzenia chorobowego.  Wypowiedzenie umowy przed nawiązaniem stosunku pracy

Wypowiedzenie umowy przed nawiązaniem stosunku pracy jest możliwe w przypadku, gdy pracodawca i pracownik zdecydują się nawiązać stosunek pracy w inny dzień niż jej podpisanie. Od czasu, w którym pracownik podpisze umowę, obie strony obowiązują zasady w niej zawarte. Dlatego też można wypowiedzieć umowę zanim doszło do nawiązania stosunku pracy, ale z właściwym dla danego rodzaju umowy okresem wypowiedzenia.

Zobacz też:

Systemy czasu pracy