Od 1 stycznia 2019 roku nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zmiany w wysokości wydatków związanych z pojazdami osobowymi, które wykorzystywane są w firmie. Ubezpieczenie OC i NNW jest ubezpieczeniem obowiązkowym, dlatego też ujęte będzie w kosztach firmy w pełnej wartości polisy. W jaki sposób należy ujmować ubezpieczenie AC i GAP? Odpowiedź w artykule!

Ubezpieczenie AC i GAP w kosztach uzyskania przychodu

Ubezpieczenie AC i GAP jest ubezpieczeniem dodatkowym samochodu osobowego, z którego może skorzystać przedsiębiorca. Zakupione ubezpieczenie może stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa jeżeli pojazd wykorzystywany jest w działalności gospodarczej.
Ubezpieczenie AC i GAP podlega pod wprowadzony limit wydatków i księgowane będzie w:

  • pełnej wysokości polisy, gdy wartość pojazdu nie przekracza 150 000 zł dla samochodów spalinowych lub 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.
  • w proporcji (150 000/ wartość pojazdu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych – jeżeli wartość pojazdu przekracza limit wydatków 150 000 zł.

Ważne!
Art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Składkę na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł./225 tys. zł. pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, można ująć w kosztach.Przykład 1.

Pan Michał zakupił samochód osobowy o wartości 175 000 zł, który stanowi majątek firmy. Pojazd będzie wykorzystywany zarówno prywatnie jak i w przedsiębiorstwie. Do zakupionego samochodu Pan Michał zawarł umowę ubezpieczenia, z której wynika, że OC wynosi 1000 zł, a AC 3000 zł.
Jaką wartość polisy Pan Michał ma prawo ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów?

Pan Michał w kosztach firmy może ująć 3571,43 zł. z tytułu zawartej polisy ubezpieczeniowej.
Obliczenia dla wartości pojazdu powyżej 150 000 zł:

Wskaźnik proporcji: (150 tys. zł. / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.
(kwota polisy ubezpieczeniowej x 150 000 zł) / wartość pojazdu przyjęta do celów ubezpieczenia
Limit ubezpieczenia AC: 150 000 zł/175 000 zł. x 3000 zł. = 2571,43 zł

Wartość polisy, która zostanie ujęta w KPIR w kolumnie 13: 2571,43 zł + 1000 zł = 3571,43 zł.