W ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorcy mają możliwość użytkowania pojazdu osobowego, który stanowi majątek firmy. Jak rozliczyć faktury za samochód osobowy w firmie, który wprowadzony jest do środków trwałych? Sprawdź!

Samochód osobowy w firmie jako środek trwały

Nowelizacja ustawy o PIT, która została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadziła ograniczenia w formie limitu wydatków na wydatki eksploatacyjne samochodu.

Ważne!
Art. 23 ust. 1 punkt 46a ustawy o PIT
“wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.
Dlatego też przedsiębiorca posiadając samochód osobowy w firmie, który wprowadzony jest do majątku działalności jako środek trwały, może rozliczyć wybierając dwie metody: 

  1. jeżeli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności, przedsiębiorca może odliczyć 100% podatku VAT oraz 100% kosztów przy rozliczeniu wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów. Dodatkowo, aby móc rozliczać wydatek w pełnej wartości należy, dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-26 w Urzędzie Skarbowym, prowadzić kilometrówkę dla celów VAT, oraz wprowadzić do przedsiębiorstwa regulaminu zasad użytkowania pojazdu
  2. jeżeli samochód wykorzystywany będzie prywatnie jak i w działalności, przedsiębiorca ma prawo odliczyć 50% podatku VAT oraz koszty z ograniczeniem do 75 % wartości wydatków związanych z eksploatacją pojazdu.

Do wydatków eksploatacyjnych zalicza się m.in.:

  • zakup paliwa
  • koszt przeglądów samochodu
  • bieżące naprawy auta
  • zakup części samochodowych

Przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej użytkuje samochód prywatny ma prawo do wprowadzenia tego pojazdu do ewidencji środków trwałych. Dzięki temu od wartości początkowej samochodu zostaną dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów.
Jeżeli wartość początkowa pojazdu przekracza limit 150 000 zł osobowych w tym hybrydowych lub 225 000 zł samochodów hybrydowych, to odpisy amortyzacyjne liczone maksymalnie do wartości tego limitu.

Wartość początkowa samochodu osobowego stanowi podstawę do ustalania limitu, gdy odpisy amortyzacyjne stanowić będą koszty uzyskania przychodu, dlatego też obliczając miesięczne odpisy amortyzacyjne należy przyrównać ustaloną wartość początkową do kwoty limitu 150.000 zł.