iStock_000019110934SmallWorkflow to inaczej przepływ pracy. W sensie szerszym, to automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, w czasie której dokumenty, informacje lub zadania przekazywane są od jednego pracownika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Słowo workflow jest używane w odniesieniu do oprogramowania, zwłaszcza wspierającego pracę grupową. Ma ono ogromne znaczenie dla działalności, które chcą kontrolować kierunki swoich działań , a także usprawnić i przyspieszyć pracę w wybranych działach. Program taki umożliwia:
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów
  • tworzenie historii dokumentu
  • porządkowanie dokumentów
  • obsługę faktur elektronicznych, formularzy lub faktur skanowanych
  • raportowanie postępu prac w obiegu
  • gromadzenie, udostępnianie, indeksowanie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, powstających w działalnościach gospodarczych albo też przychodzących do niej z zewnątrz
  • obsługę zeskanowanej poczty tradycyjnej, faksów, poczty elektronicznej według zdefiniowanych wcześniej procedur
  • elastyczną obsługę procesów przepływu dokumentów oraz informacji miedzy jednostkami i działami
W jaki sposób używać workflow Oprogramowanie typu workflow skierowane jest do klientów zarówno z sektora finansowego, jak i z obszaru średniej i małej przedsiębiorczości. Program pracuje w przeglądarce www. Udostępniany jest na zasadzie Software as a Service – oprogramowanie jako usługa. Nie instaluje się go na komputerze, a jedynie zakupuje dostęp do aplikacji biznesowej. Po zalogowaniu się na stronie, można w pełni korzystać z jego możliwości.