Successful Business People Showing Thumbs Up.Umowa zlecenia nie podlega pod Kodeks pracy. Kto zatem ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ile one wynoszą? Chociaż umowa na zlecenie nie podlega pod te same przepisy prawne co umowa o pracę to również i podczas jej trwania należy uiszczać należne składki na ubezpieczenie społeczne. Co więcej, wysokość składek jest ta sama, co w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, i wynosi:
  • Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie wypadkowe -od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenia rentowe - 8,00% podstawy wymiaru
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -0,10% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie zdrowotne - 9,00% podstawy wymiaru
Dodatkowo, to zleceniodawca, czyli osoba zatrudniająca pracownika, ma obowiązek prawidłowo naliczać i odprowadzać do 15 dnia każdego miesiąca należne składki ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie a brak wynagrodzenia za dany miesiąc Jeżeli, zgodnie z postanowieniami umowy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, dopuszcza się możliwość wystąpienia braku wynagrodzenia za dany miesiąc – chodzi o wynagrodzenie taryfikacyjne od ilości wykonanej pracy – to nie odprowadza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych składek. Nie oznacza to jednak, że nie jest się objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z przepisami prawa, po zaprzestaniu opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS, płatnik jeszcze przez 30 dni objęty jest ubezpieczeniem karencyjnym. Dopiero po tym okresie traci on prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.