Zawarte w Kodeksie pracy przepisy stanowią o tym, że zatrudniający jest zmuszony do zagwarantowania swojemu pracobiorcy, wykonującemu swoje obowiązki w dniu wolnym od pracy lub w święto, 24 godzinnej przerwy i odpowiedniego wynagrodzenia dołączonego do pensji . Gdy pracodawca zobliguje swojego pracownika do pracy w czasie wolnym od pracy dla pracownika z tytułu nadliczbowych godzin, to będzie zobowiązany wypłacić zatrudnionemu następne 100% rekompensatę i ponownie ustalić mu inny wolny dzień od obowiązków służbowych. Ta sama stawka wynagrodzeniowa należy się pracobiorcom, realizującym swoje nadliczbowe obowiązki w porze nocnej. W art. 131 par.1 uwydatnione jest, że za każdą przepracowaną godzinę, ponad przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, winien być wypłacony 100% dodatek do wynagrodzenia . W innych okolicznościach, zatrudnionemu należy się prawo tylko do dodatkowego, 50-procentowej za przepracowanie godzin nadliczbowych.