Aby dowiedzieć się, z jaką umową mamy do czynienia, należy po pierwsze rozważyć cel jej zawarcia oraz to, czy jest zgodny z zamiarem stron. Obecnie jest to szczególnie ważne, ponieważ umowy cywilnoprawne dość często są zawierane są w miejscu umów o pracę. Poznaj cechy poszczególnych rodzajów umów! Cechy charakterystyczne umowy o pracę Zgodnie z Kp. zawarcie umowy o pracę wiąże się z następującymi cechami:
 • podporządkowanie się pracownika w procesie pracy,
 • dobrowolność zawarcia umowy,
 • określone miejsce i czas pracy,
 • osobiste i odpłatne świadczenie pracy,
 • przestrzeganie norm i regulaminu zakładu pracy,
 • prawo do urlopów,
 • obowiązek usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
W przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ale kwalifikującą się do uzyskania umowy o pracę, w razie postępowania sądowego sąd uzna, że sprawę należy rozpatrywać jakby pracownik posiadał umowę o pracę. Jeśli pracodawca w takiej sytuacji nadużywa umowy cywilnoprawnej, może zostać ukarany grzywną wysokości od 1000 do 30 000 zł. Cechy charakterystyczne umowy zlecenie W porównaniu do umowy o pracę, umowa zlecenia oferuje pracownikowi mniej przywilejów i ochrony. Cechy umowy zlecenie
 • brak obowiązku wykonywania czynności w ściśle określonym miejscu i czasie,
 • zlecenie może być w niektórych przypadkach wykonywane przez osobę trzecią,
 • może mieć charakter nieodpłatny (np. w działalności charytatywnej).
Pracodawca nie musi opłacać składek, jeśli zatrudniony na umowę zlecenie pracownik jest studentem, który nie ukończył 26. roku życia. Cechy charakterystyczne umowy o dzieło Umowa o dzieło zawierana jest w celu wykonania konkretnego zadania. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ten rodzaj umowy dotyczy:
 • jednorazowego wykonania dzieła, będącego osiągnięciem określonego z góry rezultatu.
 • nie musi być wykonywana osobiście, jednak osoba wykonująca dzieło ponosi odpowiedzialność za możliwe wady w jego wykonaniu
 • jest zawsze odpłatna.