Podatek należny o naliczony można obniżać w sytuacji wydatków związanych z eksploatacją prywatnego samochodu użytkowanego w w przedsiębiorstwie. Wtedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, umożliwiająca zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w ten sposób, jak określają to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Właściciele firm, które muszą zapłacić podatek od środków transportowych, mają prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wszelkie wydatki dotyczące eksploatacji pojazdu będącego środkiem trwałym w firmie, mogą być zaliczone w ciężar wydatków uzyskania przychodów w całej wysokości bez znaczenia, czy dany pojazd według ustaw o podatkach dochodowych jest samochodem osobowym lub innym samochodem. Wydatki z tytułu używania samochodów nie będących środkiem trwałym w działalności gospodarczej są rozliczane na nieco odmiennych zasadach. Podstawowe znaczenie ma wtedy rozdział na samochody osobowe i inne samochody. Wydatki na użytkowanie samochodów osobowych są limitowane, a wydatki z tytułu użytkowania innych samochodów nie podlegają żadnym ograniczeniom. Zobacz też:
Dofinansowanie pfron