Ewidencję przychodów wykonuje się indywidualnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów obejmuje się zakresem tylko przychody wykonywanej firmy. Trzeba również gromadzić i przechowywać dowody zakupienia towarów, na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Oprócz tego, wszystkie wpisy w ewidencji muszą być odpowiednio uwierzytelnione. Uwierzytelnia się je na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów, poświadczających ich otrzymanie. W przypadku indywidualnego wykonywania ewidencji przychodów, powinno się ją przechowywać w miejscu prowadzenia firmy lub w miejscu wskazanym jako oddział podmiotu gospodarczego.

Kodeks umożliwia ewidencjonowanie sprzedaży zarówno własnoręcznie, jak i przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Należy pamiętać, że nie każda sprzedaż musi być zatwierdzona fakturą. Nie istnieje obowiązek wystawiania rachunku lub faktury osobie fizycznej, nieprowadzącej podmiotu gospodarczego, jeżeli o to nie poprosi. Przychód do ewidencji wprowadza się wtedy na bazie wypisanego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Niestosowanie się do aktualnych ustaw podatkowych skutkuje poważnymi sankcjami prawnymi.