Sprzedaż usług zdeterminowała w ostatnich czasach cały, globalny rynek, stając się potęgą ekonomiczną. Firmy, przekształcając się w podmioty usługowe, osiągnęły sukces w biznesie. Co rozumiemy pod postacią firmy usługowej i , które usługi można zaliczyć w ich poczet?

Firma usługowa dąży do zaspokajania bezpośrednich potrzeb ludzkich. Jej wytwory przeważnie nie przyjmują postaci rzeczowej, nie tworzą nowych dóbr, a tylko są sprzedażą usług. Wymaga ona jednak dążenia do zaspokajania komfortu klientów, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wówczas gdy prowadzimy biznes usługowy istotne jest miejsce, zarys funkcjonowania placówki i jakość świadczonych przez nią usług.

Usługi
Usługi to działalność wpływająca na obiekty. Zaliczane są do niej :

  • wytwarzanie określonych przedmiotów lub obiektów z uwzględnieniem indywidualnych cech i życzeń zleceniodawcy, np. wytwarzanie obuwia na miarę
  • ,
  • czynności zaspokajające inne pragnienia obywatela, takie jak: usługi w dziedzinie kultury i sztuki w dziedzinie kultury fizycznej i sportu komunalne i mieszkaniowe w zakresie turystyki i wypoczynku dotyczące oświaty i wychowania w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej instytucji finansowych i ubezpieczeniowych adwokackie oraz inne o charakterze osobistym, np. fryzjerskie
  • ,
  • transport i łączność, np. przewóz osób i ładunków, działalności spedycyjne i przeładunkowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne
  • ,
  • czynności o charakterze remontowym, naprawczym, konserwacyjnym
  • , ,
  • czynności polegające na obsłudze przebiegu produkcyjnego na farmach i w ogrodnictwie np. usługi sanitarno-weterynaryjne