Pieniędzy właściciel firmy szukać może nie tylko we własnej kieszeni, ale także w bankach i pozostałych instytucjach finansowych. Trzeba wiedzieć, gdzie sięgnąć po pomoc i co będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Kasa jest jednym z najistotniejszych czynników, oddziałujących na działalność gospodarczą, zwłaszcza na początku jej funkcjonowania. Dlatego też, wielu przedsiębiorców poszukuje alternatywnych finansowania działalności. Na przeciw przedsiębiorcom wychodzą banki, oferując swoim konsumentom wszelkiego rodzaju pożyczki i kredyty.

Pożyczka pozabankowa

Pożyczka w swojej funkcji nie różni się niczym od kredytu. Różnicę stanowi fakt, że słowo „kredyt” może być określeniem jedynie dla produktów bankowych, a pożyczka może występować tak samo w instytucjach pozabankowych, jak i w bankowych. Niestety, zaciąganie pożyczki w instytucji innej niż bank, związane jest z ryzykiem . Choć instytucje, oferujące pożyczki gotówkowe, zachęcają brakiem weryfikacji zdolności kredytowej i nie kierowaniem się informacjami z BIG i BIK to często stosują nieetyczne zapisy w umowach pożyczkowych. Wynikiem których najczęściej jest nieadekwatnie wyższa kwota do oddania.

Kredyt

Kredyt jest najpowszechniejszym i najczęściej wybieranym produktem bankowym. Jest to także najbezpieczniejszy sposób pozyskania środków finansowych na bieżące wydatki firmy. Umocowuje go bowiem Prawo Bankowe z dnia 29. 08. 1997 r. oraz Ustawa o Kredycie Konsumenckim z 20 lipca 2001 roku, a to natomiast pewną gwarancję uczciwości realizowanej transakcji.

Branie kredyt polega na zaciągnięciu zobowiązania finansowego względem banku, charakteryzującego się spłatą comiesięcznych rat, wynikiem którego konsumentowi wypłacana jest wnioskowana wartość pieniężna.